Información detallada del trabajo

Varios trabajos de reforma en mi vivienda

Trabajo de Reforma Vivienda en Banyoles
Publicado el 14-02-2017 10:12:57

Presupuestos enviados

Descripción

2.1- Picar paviment i sòcols existent de terrassa (que hi desmunt del garatge), treure tela asfàltica i portar runa fins abocador autoritzat.

2.2- Reparació del paviment de terrassa, formació i/o reparació de pendents, col·locació de doble capa de tela asfàltica creuada i soldada entre si i posterior col·locació de paviment de gres porcellànic per terrassa model Rosa Gres o similar posat amb junta de 3-5 mm inclús col·locació de sòcols perimetrals fets amb les mateixes peces i col·locar albellons nous per desguàs de terrassa.

2.3- Col·locació de paviment de gres porcellànic model Rosa Gres o similar posat damunt del paviment de terrassa que hi sota el porxo col·locat amb junta de 3-5 mm inclús col·locació de sòcol perimetral fet amb les mateixes peces de gres.

2.4- Picar paviment existent de gres de la cuina i portar runa fins abocador autoritzat. No es comte treure armaris de cuina.

2.5- Reparació del paviment de morter de cuina per a posterior col·locació de gres triat per la propietat
posat damunt de paviment de morter amb ciment cola flexible.

2.6- Repassar panots que es mouen a les dues habitacions , aprofitant el que hi ha i fixant-los amb ciment.


3.1- Formació de 110 m2 de sostre interior de vivenda (planta pis) fet amb placa de Pladur de 13 mm
subjecta a sostre original mitjançant perfilaria Metallica. Inclús massillat de plaques i deixat a punt de pintura.

3.2- Formació de 50 m2 de sostre interior de garatge (planta baixa) fet amb placa de Pladur de 13 mm
subjecta a sostre original mitjançant perfilaria Metallica. Inclús massillat de plaques i deixat a punt de
pintura.

3.3- Fer instal·lació elèctrica per lluminària de tota la plata pis, posant 50 unitats de Downlight Led
extraplà de diferents potencies (6-9-12-18 W) encastats a sostre de Pladur, inclús cablejat i connexions per diferents enceses fins interruptors. No es compta canvi de interruptors, endolls i mecanismes.

3.4- Fer instal·lació elèctrica per lluminària de tota la plata baixa, posant 10 unitats de Downlight Led
extraplà de diferents potencies (12-18 W) encastats a sostre de Pladur, inclús cablejat i connexions per
diferents enceses fins interruptors. Es compta posar 4 interruptors, 4 endolls model Simon color blancs.


4.1- Substitució de la porta d’entrada de la vivenda al garatge i posar porta de planxa lacada de color blanc amb tenca amb clau.

4.2- Reparació de les partes del garatge afectades per la humitat i deixant-les a punt de pintura.

5.1- Revestiments de sostres fet amb pintura plàstica de 1a qualitat de color blanc aplicada amb dues capes.

5.2- Reparació de esquerdes de parets i massillat i posterior revestiment de parets interiors de tota la de la vivenda inclòs el garatge, fet amb pintura plàstica de 1a qualitat de color a escollir per la propietat (color clars pastel) amb dues capes.

5.3- Reparació de esquerdes i humitats de parets, massillat i posterior revestiment de parets exteriors de la vivenda (nomes parets de terrasses, fet amb pintura plàstica de 1a qualitat de color blanc i amb dues capes.Ultimos trabajos en Banyoles

Ultimos trabajos de Reforma Vivienda en Girona

Ref: 147515

¿Necesitas un Manitas?

¿Buscas un profesional para tu trabajo de reforma vivienda y ahorrar comparando presupuestos?

Tenemos a 73.722 profesionales esperando a darte su mejor presupuesto

  • Recibe presupuestos sin compromiso
  • Lee opiniones de otros clientes
  • Los mejores profesionales al mejor precio

Ubicación